نسخه آزمایشی. سایت در حال ساخت است.

اخبار و اطلاعیه ها

 • اطلاعیه شماره 1 13 آبان - 1398

  به اطلاع کلیه کارگزاران محترم می رساند با توجه به راه اندازی سامانه ارتباط با کارگزاران بازار متشکل ارز ایران، کلیه پرونده هایی که تاکنون دریافت شده است در حال بارگزاری در سیستم مزبور می باشد. خواهشمند است آن دسته از اعضای محترمی که نسبت به واریز وجه حق عضویت و آموزش سامانه اقدام نموده اند ولی مدارکشان ناقص می باشد، مدارک عضویت را (مطابق چک لیست تقاضانامه عضویت) تکمیل و به کانون صرافان ایرانیان ارایه نمایند.

 • اطلاعیه شماره 2 15 دی - 1398

  به اطلاع کلیه کارگزاران محترم می رساند با توجه به تصمیم هیات دولت مبنی بر تعطیلی ادارات و نهادهای استان تهران در روز دوشنبه مورخ 1398/10/16، از اینرو در روز دوشنبه 1398/10/16 شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران تعطیل بوده و سامانه معاملات بازار متشکل معاملات ارز ایران در روز مذکور در کل کشور خارج از دسترس می باشد.

 • اطلاعیه شماره 3 17 دی - 1398

  به اطلاع کلیه کارگزاران محترم می رساند با عنایت به شمولیت مالیات و عوارض ارزش افزوده بر خدمات کارمزد معاملات و تسویه ارز که در بازار متشکل معاملات ارز ایران ناخالص می باشد و به جهت حفظ اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت شده کارگزاران به این بازار، مقتضی است مقرر گردد صورتحساب (فاکتور) مبالغ پرداختی بابت کارمزد به انضمام 9 درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده به بازار متشکل معاملات ارز ایران ارسال گردد.
  همچنین شماره تلفن72087107 مدیریت امور مالی شرکت جهت پاسخگویی و هماهنگی های لازم به حضور اعلام می گردد.

 • اطلاعیه شماره 4 23 دی - 1398

  به اطلاع کلیه کارگزاران محترم می رساند پیرو تصمیم مدیریت بازار، روزهای معاملاتی تست گرم بازار شامل روزهای کاری شنبه تا پنجشنبه می باشد. شایان ذکر است همانند گذشته، مرحله پیش گشایش شامل بازه زمانی 9 تا 10 صبح است.
  بازه زمانی جلسات معاملاتی تست گرم به این شرح است: شنبه تا چهارشنبه: ساعت 9 الی 17:30 و پنجشنبه: از ساعت 9 الی 12:30

 • اطلاعیه شماره 5 23 بهمن - 1398

  به اطلاع کلیه کارگزاران محترم می رساند حسب تصمیمات مدیریت بازار، برای آن دسته از کارگزاران که تا تاریخ 1398/11/01 پرونده ی خود را تکمیل نموده اند و ضمن تحویل کد کاربری معاملاتی به ایشان، عملیات تست گرم را انجام داده اند، حق عضویت سالیانه پرداخت شده به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال از تاریخ 1398/11/01 تا تاریخ 1399/11/01 محاسبه می گردد.
  بدیهی است پس از تاریخ 1398/11/01 مبنای محاسبه حق عضویت، تاریخ تحویل کد کاربری معاملاتی می باشد.

 • اطلاعیه شماره 6 23 بهمن - 1398

  به اطلاع کلیه کارگزاران محترم می رساند، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ا به شماره 404662/98 مورخ 1398/11/21 (ارسالی به کلیه بانک ها و موسسات اعتباری)؛ به منظور تسهیل تعاملات ارزی در بستر بازار متشکل معاملات ارز ایران بین کارگزاران بازار، سقف مجاز روزانه پرداخت نقدی ارز(توسط بانک ها به کارگزاران بازار متشکل معاملات ارز ایران) که تا پیش از این ۵۰،۰۰۰ یورو بود، برابر با ۱۰۰،۰۰۰ یورو و یا معادل آن به سایر ارزها تعیین گردیده است.
  مطابق بخشنامه مذکور، پرداخت نقدی ارز توسط بانک ها به کارگزاران بازار متشکل معاملات ارز ایران بیش از سقف یادشده ممنوع بوده و دریافت نقدی ارز (توسط شعب بانکها از کارگزاران بازار متشکل معاملات ارز ایران) بیش از سقف مذکور مستلزم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی به ویژه تکمیل فرم گزارش معاملات نقدی (CTR) و اظهار منشا وجوه واریزی می باشد.