نسخه آزمایشی. سایت در حال ساخت است.

قوانین و مقررات

ردیف عنوان لینک دریافت فایل
1 دستورالعمل نحوه عضویت و فعالیت کارگزاری و معامله گری در بازار متشکل معاملات ارز ایران لینک
2 دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بازار متشکل معاملات ارز ایران لینک
ردیف عنوان لینک دریافت فایل
1 تعهدنامه رسمی کارگزاران بازار متشکل معاملات ارز ایران (صرافی ها) لینک
2 وکالت نامه رسمی کارگزاران بازار متشکل معاملات ارز ایران لینک