نسخه آزمایشی. سایت در حال ساخت است.

اخبار و اطلاعیه ها

  • اطلاعیه شماره یک 13 آبان - 1398

    به اطلاع کلیه کارگزاران محترم می رساند با توجه به راه اندازی سامانه ارتباط با کارگزاران بازار متشکل ارز ایران، کلیه پرونده هایی که تاکنون دریافت شده است در حال بارگزاری در سیستم مزبور می باشد. خواهشمند است آن دسته از اعضای محترمی که نسبت به واریز وجه حق عضویت و آموزش سامانه اقدام نموده اند ولی مدارکشان ناقص می باشد، مدارک عضویت را (مطابق چک لیست تقاضانامه عضویت) تکمیل و به کانون صرافان ایرانیان ارایه نمایند.