درباره ما
تنها مرجع رسمی تعیین نرخ تعادلی ارز معاملات عمده

شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران با رسالت نقش آفرینی در اکوسیستم اقتصاد مقاومتی و صیانت از ارزش پول ملی از طریق ایجاد و توسعه بازار شفاف، منصفانه، رقابتی و کارای ارزهای خارجی و انسجام بخشی به آن، ماموریت دارد تا با شناسایی بازیگران، ذینفعان و طرف های عرضه و تقاضای بازار ارز و سامان دهی عوامل موثر بر این بازار از جمله نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها و همچنین با اجرای سیاست های راهبردی و برنامه های استراتژیک به اهداف بنیادین تأسیس و راه اندازی این بازار دست یابد. از اهداف اساسی تاسیس این بازار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کشف نرخ واقعی ارز بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا
  • کمک به ثبات نرخ ارز با نهادینه کردن عملیات بازارگردانی بازیگران اصلی بازار ارز
  • ایجاد بازاری کارا، منصفانه و شفاف برای معاملات ارزی
  • کمک به یکسان سازی نرخ ارز
  • ایجاد سازوکاری امن و قابل اتکا برای انجام تسویه وجوه معاملات ارزی
  • هویت بخشی و سامان دهی بازیگران عمده بازار ارز
  • اعتباربخشی و رتبه بندی اعضاء و بازیگران عمده بازار ارز

هیات‌مدیره شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران، خود را موظف می داند با آماده سازی فناوری های لازم، تسهیل ورود بازیگران، ارتقای کمی و کیفی فعالیت کارگزاران و معاملا گران، طراحی و اجرای ابزارهای جدید معاملات ارزی و افزایش تعداد ارزهای مورد معامله به اهداف فوق دست یابد.

با فراهم آمدن این شرایط و بسترهای نهادی- قانونی پیش بینی می شود در یک چشم انداز واقعی، بازار متشکل ارز ایران در آینده نزدیک به عنوان تنها مرجع رسمی تعیین نرخ تعادلی ارز معاملات عمده ایفای نقش نماید.

چارت سازمانی

چارت سازمانی

سهامداران شرکت

ارکان بازار متشکل ارز ایران

اعضای هیئت مدیره

محمود شکسته بند

عضو هیئت مدیره

امیر هامونی

رئیس هیئت مدیره

امیرعباس میرزایی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

نادر حسن پور

نائب رئیس هیئت مدیره

شهاب ابراهیم قربانی

عضو هیئت مدیره

مدیران

مهدی گوهررستمی

مدیر ارتباطات

m.goharrostami@ice.ir

مجید محمودی

مدیر نظارت

m.mahmoodi@ice.ir

مهدی هادی نژاد

مدیر عملیات

m.hadinezhad@ice.ir

امید شفیعی

مدیر مالی

o.shafiei@ice.ir