ارتباط با ما
تنها مرجع رسمی کشف نرخ نقدی ارز در کشور

آدرس شرکت : تهران - بلوار میرداماد - میدان مادر - خیابان شهید علیرضا سنجابی (بهروز سابق) - پلاک ۳۱ - طبقه دوم - واحد ۵

شماره تماس : 72087000

شماره فکس : 72087222

کد پستی : 1911993116

ایمیل شرکت : info@ice.ir

ردیف سمت شماره تماس
1 دفتر مدیریت تلفن گویا 72087000
مسئول دفتر 72087101
دبیرخانه 72087114
2 ارتباطات و امور رسانه مدیریت 72087103
کارشناس 72087123
3 امور مالی مدیریت 72087107
کارشناس 72087106
4 امور اعضاء مدیریت 72087108
کارشناس 72087113
5 نظارت بازار مدیریت 72087111
کارشناس 72087105
6 عملیات بازار مدیریت 72087109
کارشناس 72087112
7 فناوری اطلاعات مسئول 72087117
کارشناس 72087118
8 تحقیق و توسعه کارشناس 72087104
کارشناس 72087121