مرکز مبادله ایران
مرکز مبادله ایران
شنبه
۲۶خرداد۱۴۰۳
۱۷:۴۲

یورو

تاریخ خرید فروش
2024-06-15 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۴۵۲,۱۹۸ 452198 ۴۵۶,۳۰۵ 456305
2024-06-13 ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۴۵۷,۷۵۲ 457752 ۴۶۱,۹۰۹ 461909
2024-06-12 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۴۵۳,۰۹۴ 453094 ۴۵۷,۲۰۹ 457209
2024-06-11 ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۴۵۲,۹۲۷ 452927 ۴۵۷,۰۴۰ 457040
2024-06-10 ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۴۵۵,۲۰۶ 455206 ۴۵۹,۳۴۰ 459340
2024-06-09 ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۴۵۵,۰۷۱ 455071 ۴۵۹,۲۰۴ 459204
2024-06-08 ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۴۵۳,۲۹۵ 453295 ۴۵۷,۴۱۲ 457412
2024-06-06 ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۴۵۵,۱۹۵ 455195 ۴۵۹,۳۲۹ 459329
2024-06-05 ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۴۵۴,۷۹۴ 454794 ۴۵۸,۹۲۴ 458924
2024-06-02 ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۴۵۳,۶۷۱ 453671 ۴۵۷,۷۹۱ 457791
2024-06-01 ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۴۵۳,۵۴۲ 453542 ۴۵۷,۶۶۱ 457661
2024-05-30 ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۴۵۱,۰۰۶ 451006 ۴۵۵,۱۰۲ 455102
2024-05-29 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۴۵۳,۸۲۹ 453829 ۴۵۷,۹۵۱ 457951
2024-05-28 ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۴۵۲,۴۶۲ 452462 ۴۵۶,۵۷۱ 456571
2024-05-27 ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۴۵۰,۵۴۸ 450548 ۴۵۴,۶۴۰ 454640
2024-05-26 ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۴۵۰,۹۹۹ 450999 ۴۵۵,۰۹۵ 455095
2024-05-25 ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ۴۴۹,۹۴۰ 449940 ۴۵۴,۰۲۶ 454026
2024-05-23 ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۴۴۹,۳۲۳ 449323 ۴۵۳,۴۰۴ 453404
2024-05-21 ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۴۵۰,۲۹۵ 450295 ۴۵۴,۳۸۴ 454384
2024-05-20 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۴۵۰,۶۸۴ 450684 ۴۵۴,۷۷۷ 454777
2024-05-19 ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۴۵۱,۵۹۵ 451595 ۴۵۵,۶۹۶ 455696
2024-05-18 ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۴۵۱,۲۲۲ 451222 ۴۵۵,۳۲۰ 455320
2024-05-16 ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۴۵۰,۸۱۱ 450811 ۴۵۴,۹۰۵ 454905